Akashic Records

Hvad er The Akashic Records?

Universet opsamler al information om hvert eneste individ – uden begrænsning af tid og rum. Disse data lagres i det der kaldes The Akashic Records. Hver enkelt sjæl har sin egen unikke Akashic Record.

The Akashic Records er energiske aftryk af enhver tanke, handling, følelse og oplevelse, der nogensinde har fundet sted – og samtidigt et komplet sæt information om muligheder for fremtiden.

En måde at forstå Akasha Arkivet på, er, at forestille sig det som en bog, der indeholder hele din sjæls historie, samt ethvert aspekt af, hvem du er nu og alle potentialer for din fremtid. Denne metaforiske bog er så stor, at den aldrig kunne eksistere fysisk.

Akashic Records skal også forstås som aftryk i alle realiteter. Med realiteter menes der parallelvirkeligheder eller dimensioner.

Akasha er tilgængelig overalt, hele tiden. Alle kan til enhver tid få adgang til oplysninger fra Akashic Records, og det gør vi faktisk! De glimt af intuition og fornemmelser, vi hver især kender fra dagligdagen, er glimt ind i den guddommelige visdom indeholdt i Akashic Records.

Substansen i ‘opbevaringsstedet’ kaldes Akasha, hvilket er et begreb der oprindeligt kommer fra Sanskrit. Man har i østens kosmologi omtalt Akasha i århundreder.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close