Metode

En Soul Reading er en direkte kommunikation med den æteriske database, ‘The Akashic Records‘, hvorfra jeg henter konkret data, ud fra nogle faktuelle informationer, du har givet mig.

Resultatet er ofte opsigtsvækkende og fuld af visdom om din sjæls natur, historie, åndelige herkomst og hvilke negative karmiske mønstre, du bærer med dig.

En Soul Reading vil give dig stor indsigt og klarhed i forhold til nuværende udfordringer og synliggøre handlinger du bør foretage fremover, for optimal udnyttelse af din sjæls potentialer.

Jeg gennemgår resultaterne med dig over telefon, hvor du også får mulighed for at stille spørgsmål og få coaching, hvis du ønsker det.

Der laves en lydoptagelse af gennemgangen, så du ikke behøver at tage notater. Lyd-filen modtager du på mail. Den kan downloades og høres på din computer, tablet eller smartphone.

Din vækkede visdom gavner ikke bare dig selv, men bliver også et unikt bidrag til verden.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close