Soul Reading

Hvem er du designet til at være, og hvad er du kommet for at skabe?

Det kan jeg finde ud af for dig.

Jeg tilbyder Soul Readings, hvor du får specifikke informationer om:

  • Dine særlige talenter
  • Hvor din sjæl kommer fra
  • Din karma / karmiske mønstre
  • Dit vibrationsniveau

En Soul Reading (på dansk kaldet Sjælslæsning eller Sjælsprofil) er et kraftfuldt redskab til at hjælpe dig med at forstå din sjæls grundnatur og hvad du er skabt til. Den vækkede visdom gavner ikke bare dig selv, men bliver også et unikt bidrag til verden.

Du får bl.a. klarhed over;

  • Hvad dine særegne sjælsgaver er, så du får indsigt i og mulighed for at leve i overensstemmelse med den, du er designet til at være
  • Hvordan din sjæls oprindelse har betydning for det, du søger at skabe i det fysiske
  • Hvordan og hvor meget negative karmiske mønstre fra dit nuværende eller tidligere liv påvirker dig og forhindrer dig i at få optimalt udbytte af din sjæls potentiale
  • Hvad du kan gøre for at opløse negative karmiske mønstre
  • Hvor du befinder dig på din spirituelle rejse vibrationsmæssigt og hvordan du øger dit vibrationsniveau, så du ‘lever’ dine sjælsgaver

Med denne viden kan du ‘tage action’ og justere fokus og handlemønstre.

Succes med de ting, du beskæftiger dig med, både personligt og professionelt, vil øges signifikant.

Ja tak, jeg vil gerne have lavet min Soul Reading

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close